Бухгалтер24
Информационный бухгалтерский портал

Меню
Реклама
Счетчик
Главная » Статьи » Бухгалтерский учет

Ликвидация основного средства
Пункт 34 П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. за №29, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000р. за №288/4509 (далі П(С)БО 7), вказує нам на те, що фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям основних засобів. Тобто, для того, щоб визначити фінансовий результат від ліквідації основних засобів, потрібно доходи, отримані від такої ліквідації, порівняти з витратами.
   
   Як таких, доходів при ліквідації не виникає, за винятком вартості товарно-матеріальних цінностей, які можуть бути отримані в ході ліквідації. Про це нам вказують Методичні рекомендації з обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003р. №561 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України (далі Методичні рекомендації) та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій №291 від 30.11.99р. затверджена наказом Міністерства фінансів України 30.11.99р. №291 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.12.99р. за №893/4186 (далі Інструкція). Зокрема згідно пункту 44 Методичних рекомендацій деталі, вузли, агрегати та інші матеріали, отримані при розбиранні і демонтажу основних засобів, що ліквідуються, оприбутковуються з визнанням іншого доходу і зарахуванням на рахунки обліку матеріальних запасів, включаючи матеріальні цінності і деталі з вмістом матеріалів, які приймаються (збираються) спеціалізованими заготівельними (переробними) підприємствами.
   
   І хоча на фінансовий результат це не впливає, проте деякі фахівці не згодні з таким підходом методичних рекомендацій і вважають, що сума вартості матеріальних цінностей, отриманих від ліквідації об’єкта основних засобів, не збільшує інший дохід, а зменшує витрати від ліквідації основних засобів.
   
   До складу витрат від ліквідації об’єкта основних засобів згідно все тих же п. 44 П(С)БО 7 та п. 45 Методичних рекомендацій включається залишкова вартість такого об’єкта та витрати пов’язані з проведенням ліквідації.
   
   Поняття залишкової вартості міститься в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99р. за №396/3689 (далі П(С)БО 2). Пункт 16 П(С)БО 2 зазначає, що залишкова вартість – це різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу.
   
   Витратами, пов’язаними з ліквідацією, можуть бути заробітна плата працівників, відрахування на соціальні заходи, витрати сировини, матеріалів, інших запасів, послуги допоміжних та обслуговуючих підрозділів і сторонніх підприємств тощо.
   
   Крім того в п. 21 П(С)БО 7 та п. 38 Методичних рекомендацій зазначено, що при вибутті об’єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Тобто, якщо по об’єкту основного засобу, який ліквідовується, раніше були проведені уцінки та дооцінки, і сума дооцінок більша ніж сума уцінок, в результаті чого утворилося сальдо по субрахунку 423, то при ліквідації такого основного засобу на цю суму повинна бути здійснена бухгалтерська проводка Дт 423 Кр 441.
№ п/п Зміст господарської операції Сума Бухгалтерський облік Податковий облік
Дт Кр Доход Витрати
1 Списано суму накопиченого зносу 60000,00 131 103    
2 Списано залишкову вартість 90000,00 976 103   90000,00
3 Оприбутковані будівельні матеріали* 10000,00 205 746 10000,00  
4 Витрати на ліквідацію (нарахована заробітна плата працівникам) 1500,00 976 661   1500,00
5 ЄСВ на заробітну плату 558,90 976 651   558,90
6 Визначено фінансовий результат 90000,00 791 976    
10000,00 746 791    
1500,00 791 976    
558,90 791 976    
*Деякі фахівці вважають, що тут має бути проводка Дт 205 Кр 976
Категория: Бухгалтерский учет |
Просмотров: 1306 | Комментарии: 2 | Теги: ос | Рейтинг: 0.0/0

Похожие материалы
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:


Сайт для бухгалтеров и начинающих предпринимателей © 2021
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика