Бухгалтер24
Информационный бухгалтерский портал

Меню
Реклама
Счетчик
Главная » Статьи » Бухгалтерский учет

Облік доходів і витрат туристичної діяльності.

Визначення термінів

Основним регламентуючим документом в галузі туризму є Закон про туризм.  зг. ст.1 цього закону  туристичний продуктпопередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

Відповідно до ст.5 Закону про туризм учасниками правовідносин що виникають при здійсненні туристичної діяльності, є юридичні та фізичні особи, які створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги (перевезення, тимчасового розміщення, харчування, екскурсійного, курортного, спортивного, розважального та іншого обслуговування) чи здійснюють посередницьку діяльність із надання характерних та супутніх послуг, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства (туристи, екскурсанти, відвідувачі та інші), в інтересах яких здійснюється туристична діяльність.

Суб'єктами, що здійснюють та забезпечують туристичну діяльність є:

 - туристичні оператори (далі - туроператори) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність;

 - туристичні агенти (далі - турагенти) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи -суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також -посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг;  інші суб'єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг;

 - гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та інші фахівці туристичного супроводу - фізичні особи, які проводять діяльність, пов'язану з туристичним супроводом і які в установленому порядку отримали дозвіл на право здійснення туристичного супроводу, крім осіб, які працюють на відповідних посадах підприємств, установ, організацій, яким належать чи які обслуговують об'єкти відвідування;

  - фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності та надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування тощо.

Договорні відносини

Між суб'єктами туристичної діяльності укладаються відповідні договори. Між безпосередніми надавачами послуг і туроператором найчастіше укладаються агентські договори чи інші види посередницьких договорів. За агентським договором між надавачем послуг (наприклад готелем) та туроператором (агент) останній зобов'язується укласти договір з туристом від імені готелю. Щоправда такий договір не укладається. З ним укладають договір на туристичне обслуговування, який є комлексним договором і містить у собі елементи договору на проживання та елементи інших договорів з надання послуг.

Туроператор може самостійно не надавати жодної послуги, яка лежить в основі туристичного продукту (туру), основне його завдання - організувати такий тур і продати його туристам. Між туроператором і турагенством також найчастіше укладається агентський договір.

Між туроператором (турагенством) і туристами укладається договір на туристичне обслуговування. Такий договір може бути укладений у формі ваучера.

Ваучер - форма письмового договору на туристичне або на екскурсійне обслуговування, яка може використовуватися
відповідно до цього Закону.

Бухгалтерський облік

Перейдемо тепер до бухгалтерського обліку таких операцій і проаналізуємо ситуацію, коли між безпосередніми надавачами послуг і туроператором, турагенством і туроператором укладено агентські договори. Водночас туорператором сформовано і укладено через турагенства з туристами від імені надавачів послуг договір з надання туристичних послуг.

Надавачі послуг.

Необхідно визначити в який момент в обліку будуть виникати доходи. Спосіб визначення ступеня завершеності послуг встановлюється обліковою політикою підприємства. Собівартість послуг визначається  порядку встановленому П(с)БО 16. В момент визнання доходу від реалізації визнається також і собівартість цих послуг у складі витрат.

Як правило туристи придбавають туристичний продукт до моменту фактичного отримання послуг. Тобто надавачі послуг спочатку отримують передоплату, а вже потім надають послугу. Кінець надання послуги збігається із закінченням обслуговування туристів туру. У цей момент надавачі послуг повинні скласти первинний документ, який би підтвердив факт надання послуги.

Встановленої форми такого документу немає. Тому надавач послуги може встановити її самостійно. Це може бути наприклад акт чи звіт відповідальної особи про надані послуги.

Приклад 1.

Готель прийняв туристів на три дні. з 18.06 по 20.06.2013 р. Вартість послуг без врахування ПДВ - 3600,00 (по 1200 за день). Дохід в бухобліку буде сформовано 20.06 у сумі 3600,00 грн.

Приклад 2.

Туристи розміщуються з 29.06 по 01.07.2013 р. Вартість послуг 3600,00 грн. Собівартість послуг з 29.06 по 30.06 - 1500 грн. За 01.07 ціну визначено у розмірі 850,00 грн.

На кінець червня готель визнає дохід на рівні 2400 (1200*2). Собівартість реалізації - 1500 грн. Інща частина вартості, тобто 1200 грн визнається доходом в липні місяці (01.07), собівартість цих послуг - 850,00 грн.

Туроператори

Послугу туроператором можна вважати виконаною, якщо обов'язок з продажу виконано, навіть якщо надавачі ще не надали послугу. Факт надання послуги документують актом між сторонами і дохід буде відображатися за датою акта.

Турагенти

Доходом турагента є винагорода за надання послуг з продажу турпродукту. Порядок визнання винагороди в обліку такий самий як і в туроператора.

І розглянемо вже великий приклад.

Між надавачем послуг і туроператором укладено агентський договір. На підставі таких договорів туроператор сформував туристичний продукт вартістю 72000,00 грн. (у т.ч.ПДВ-12000,00 грн.). Винагорода туроператора - 24000,00 грн. Тобто надавач послуг отримає 48000,00 грн.

У свою чергу туроператор уклав договір з турагентом. Винагорода турагента - 6000,00 грн. Туроператор перераховується 66000,00 грн (72000-6000)

У турагента облік буде виглядати так:Зміст операціїДебетКредитСума
1
Отримано від туристів кошти
311
681
72000
2
Відображено дохід
681
703
72000
3
Відображено заборгованість перед туроператором
704
685
72000
4
Віднесено на фінрез обороти за субрахунками доходів
703
791
791
704
72000
5
Перераховано кошти туроператору (за мінусом винагороди)
685
311
66000
6
Підписано акт надання послуг с туроператором
361
685
703
361
6000
7
Відображено ПЗ у сумі винагороди агента
703
641
1000
8
Віднесено на фінрезультат дохід
703
791
5000
9
Понесено витрати на ведення діяльності (умовні цифри)
92
66,65,
631
4500
10
Відображено податковий кредит (умовно)
641
631
100
11
Списано на фінрезультат витрати
791
92
4500


Як бачимо все доволі просто. А ось як облік буде виглядати у турагента.Зміст операціїДебетКредитСума
1
Отримано від турагента кошти
311
681
66000
2
Підписано акт про надання послуг з турагентом
93
685
5000
3
Відображено ПК
641
685
1000
4
Відображено дохід від продажу турпродукту
681
685
703
66000
6000
5
Відображено заборгованість перед надавачем послуг
704
685
72000
6
Віднесено на фінрезультат обороти по субрахунках доході
703
791
791
704
72000
7
Перераховані кошти надавачам послуг за мінусом комісії
685
311
48000
8
Підписано акт с надавачем послуг
361
685
703
361
24000
9
Відображено ПЗ у сумі винагороди
703
641
4000
10
Віднесено на фінрезультат дохід
703
791
20000
11
Понесено витрати на ведення діяльності
92
66,65
11000
12
Списано на фінрезультат витрати
791
92
11000


І залишилося у нас відображення в обліку надавача послуг. Отже


Зміст операції
Дебет
Кредит
Сума
1
Отримано кошти від туроператора
311
681
48000
2
Нараховано ПЗ
643
641
8000
3
Підписано акт послуг з туроператором
93
685
20000
4
Відображено ПК
641
685
4000
5
Відображено витрати
23
91
92
93
13,63,66
65,20
36000
6
Надано послуги туристам
361
703
72000
7
Закрито розрахунки за ПЗ
703
643
8000
8
Нараховано ПЗ
703
641
4000
9
Віднесено на фінрезультат дохід
703
791
60000
10
Зараховано заборгованість між вартістю послуг і винагородою турагента
681
685
361
48000
24000


Автор статті: Піскун А.Є.

Google
Категория: Бухгалтерский учет |
Просмотров: 5034 | Комментарии: 2 | Теги: Доходы и расходы | Рейтинг: 0.0/0

Похожие материалы
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:


Сайт для бухгалтеров и начинающих предпринимателей © 2021
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика