Бухгалтер24
Информационный бухгалтерский портал

Меню
Реклама
Счетчик
Главная » 2013 » Май » 2 » Щодо санкцій за несплату / несвоєчасну сплату ПДФО, податку на дивіденди, податків з нерезидента
22:21
Щодо санкцій за несплату / несвоєчасну сплату ПДФО, податку на дивіденди, податків з нерезидента
Податковим кодексом передбачено наступні штрафні санкції: 
  1. Податковий агент не подав, подав із пору­шенням установлених строків, із недосто­вірними відомостями або з помилками податкову звітність про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку (форма № 1ДФ) – розмір штрафу 510 грн. Якщо правопорушення вчиняється знову то сума штрафу становитиме 1020 грн.;
  2. Якщо платник податків не сплачує суму само­стійно визначеного грошового зобов'язання протягом строків, установлених ПК (непов­на або несвоєчасна сплата узгодженої суми податкового зобов'язання, зазначеної податковим агентом у податковому роз­рахунку форми № 1ДФ) то платника чекатиме штраф в 20 % суми податкового боргу, який нараховується з першого до останнього дня строку подання податкового розрахунку, установленого ПК (40 днів після звітного кварталу);
  3. Податковий агент не нарахував, не утримав та/або не сплатив (не перерахував) до бюджету ПДФО до або під час виплати доходу на користь платника податків, карається у відсотках від суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету: уперше – 25 %, повторно протягом 1 095 днів – 50 %;
   І стосовно цього лист від Податкової.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА У ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ЛИСТ
   
   від 25.02.2013 р. № 363/А/17.1-14
   (Витяг)


   
   <...>
   
   Відповідно до п. 38.1 ст. 38 Податкового кодексу під виконанням податкового обов'язку розуміється сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.
   
   На підставі п. 160.2 ст. 160 Податкового кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), крім доходів, зазначених у пунктах 160.3-160.7 цієї статті, зобов'язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у пункті 160.1 цієї статті, за ставкою в розмірі 15 відсотків їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
   
   Згідно з п. 160.5 ст. 160 сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів.
   
   Оподаткування дивідендів здійснюється на підставі п / п. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу. Емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до / або одночасно з виплатою дивідендів.
   
   У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової (крім випадків, передбачених підпунктом 153.3.5 цього пункту), базою для нарахування авансового внеску згідно з абзацом першим цього підпункту є вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами.
   
   Обов'язок із нарахування та сплати авансового внеску з цього податку за визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, є такий емітент або отримувач дивідендів платником податку чи має пільги зі сплати податку, надані даними Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена ​​в пункті 151.1 статті 151 цього Кодексу (крім платників цього податку, які підпадають під дію статті 156 цього Кодексу). Обов'язок із нарахування та сплати авансового внеску з цього податку не поширюється на суб'єктів господарювання, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку згідно з розділом XIV цього Кодексу.
   
   Згідно п / п. 153.3.5 Податкового кодексу авансовий внесок, передбачений п / п. 153.3.2, не справляється у разі виплати дивідендів фізичним особам.
   
   При цьому згідно з п. 167.2 Кодексу із суми виплачених фізичним особам дивідендів утримується податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків.
   
   Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету визначено ст. 1.68 Податкового кодексу, згідно з якою податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. У разі якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем ​​такого нарахування (виплати, надання). Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду.
   
   Згідно з п. 113.3 ст. 113 Податкового кодексу штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, застосовуються у порядку та в розмірах, встановлених Кодексом та іншими законами України.
   
   Відповідно до п. 127.1 ст. 127 Податкового кодексу ненарахування, неутримання та / або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та / або сплаті до бюджету.
   
   Ті ж дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та / або сплаті до бюджету.
   
   Дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та / або сплаті до
   бюджет.
   
   Також відповідно до ст. 129 Кодексу після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.
   
   Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (п. 129.4 Податкового кодексу).
   
   Також повідомляємо Вам, що відповіді на конкретні питання, що виникають у платників податків, розміщені в Єдиній базі податкового законодавства ДПС України (www.sta.gov.ua).
    
 

Просмотров: 11919 | Добавил: Pantevg | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:


Сайт для бухгалтеров и начинающих предпринимателей © 2021
Яндекс.Метрика