Бухгалтер24
Информационный бухгалтерский портал

Меню
Реклама
Счетчик
Главная » 2014 » Ноябрь » 25 » Звернення комітету по питанням з податкової політики при ДФС стосовно електронного адміністрування ПДВ
20:04
Звернення комітету по питанням з податкової політики при ДФС стосовно електронного адміністрування ПДВ

Комітет з питань податкової політики Громадської ради при ДФС України звернувся з листом до міністра фінансів України. У якому дав обгрунтування рішенню Комітета про необхідность скасування норм Закону України від 31.07.2014 р. № 1621-VII та Закону України від 07.10.2014 р. № 1690-VII в частині, що стосуються системи електронного адміністрування ПДВ. Текст листа наведено нижче (аналогічний лист відправлено також голові ДФС України).

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ДЕРЖАВНІЙ ФІСКАЛЬНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

e-mail: taxpolicy2013@gmail.com

   Вих. № 20/11-2
   від 20.11.2014 р.

Міністру фінансів України
   Шлапаку О.В.

 

Шановний Олександре Віталійовичу!

Комітет з питань податкової політики Громадської ради при ДФС України (далі – Комітет) висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним.
   11 листопада 2014 року відбулось засідання Комітету, на якому були обговорені актуальні питання щодо запровадження системи електронного адміністрування ПДВ1, яка передбачає грошове забезпечення ПДВ, та прийнято протокольне рішення Комітету щодо необхідності скасування норм Закону України від 31.07.2014 р. № 1621-VII та Закону України від 07.10.2014 р. № 1690-VII в частині, що стосуються системи електронного адміністрування ПДВ.
   Система електронного адміністрування має вступити в дію з 1 січня 2015 року, тобто через 40 днів. 
   Підтримуючи прагнення Уряду на припинення такого явища, як «податкові ями», члени Комітету заявляють про те, що в умовах падіння економіки України впровадження даного механізму призведе до поглиблення негативних явищ, зменшення оборотних коштів, порушення бізнес-процесів, банкрутства багатьох підприємств, тінізації економіки, збільшення безробіття, зменшення експортного потенціалу тощо. 
   Тому члени Комітету вимагають скасувати впровадження даної системи у запропонованому вигляді і розглянути альтернативи, впровадження яких в інших країнах показали не меншу ефективність.
   Причинами для такої категоричності є, по-перше, недосконалість розробленого механізму та технічна неготовність до його запровадження, по-друге, нерозуміння явне чи удаване розробниками запропонованої концепції економічної причини існування «податкових ям».
   
Недосконалість системи електронного адміністрування в редакції Закону України № 1621 та Закону України № 1690 для сумлінних платників податків (детальне обґрунтування наводиться в додатку) полягає в наступному:
   1. Значне вимивання обігових коштів (від 8 до 15%), що призведе або до скорочення діяльності, збільшення витрат, банкрутства окремих підприємств або до переходу в тіньову економіку.
   2. Непрозорість та можливість ручного керування алгоритмом розрахунку суми, яка повинна бути перерахована на ПДВ рахунок, а також відсутність можливості для платників ПДВ захистити свої права у випадку технічних збоїв в системі електронного адміністрування та несанкціонованого доступу до розрахунку суми податку, на яку платники мають право видати податкові накладні.
   3. Запровадження солідарної відповідальності продавця та покупця, що може призвести до подвійної сплати ПДВ до державного бюджету.
   4. Можливість списання фіскальними органами коштів зі спецрахунків без жодних судів і без підтвердження заборгованості перед бюджетом є порушенням статті 41 Конституції України та важелем збільшення корупційного тиску на бізнес.
   5. «Зависання» значної суми від’ємного значення ПДВ, яка залишиться невідшкодованою станом на 1 січня 2015 року, що призведе до суттєвого погіршення фінансової діяльності підприємств.
   6. 100-відсоткова реєстрація податкових накладних, непідкріплена технічними можливостями, які б надавали платнику безкоштовний або принаймні дешевий сервіс. Наявний істотного ризику монополізації ринку програмного забезпечення для реєстрації податкових накладних.
   7. Втрата права на податковий кредит по імпортних послугах, отриманих в грудні 2014 року.
   8. Критерії автоматичного відшкодування ПДВ недоступні для значної частини експортерів, що суттєво погіршить експортний потенціал, а відповідно і платіжний баланс країни, що тільки посилить тиск на девальвацію гривні.
   9. Відсутність достатнього для запровадження цієї системи законодавчого та нормативного інструментарію.
   10. Відсутність перехідного періоду для технічної апробації та запуску системи електронного адміністрування ПДВ та для отримання повноцінної інформації про зареєстровані в системі «вхідні» податкові накладні. 
   Таке явище як «податкові ями», є наслідком як недосконалості існуючої системи оподаткування, так і високого рівня корупції та безвідповідальності посадових осіб органів державної влади. Причинами користування схемами ухилення від оподаткування представниками реального бізнесу є високе навантаження на заробітну плату, несправедлива система розподілу податкового навантаження між платниками податків, високий фіскальний тиск на бізнес, відсутність дієвих механізмів захисту прав суб’єктів господарювання в адміністративному або судовому порядку тощо.
    Схеми ухилення від оподаткування будуть трансформуватися, мінятися, але залишаться, поки не буде застосований комплексний підхід до вирішення проблеми «податкових ям».
   Члени Комітету, розуміючи необхідність об’єднуватись проти використання в сфері оподаткування злочинних схем ухилення від оподаткування, готові до удосконалення адміністрування ПДВ та проведення необхідних реформ у цій сфері, але за умови проведення широкого обговорення альтернативних моделей адміністрування ПДВ. 
   Удосконалення у сфері адміністрування ПДВ повинно передбачати посилення контролю, але без критичного відволікання оборотних коштів, а також втрати платниками ПДВ мільярдів гривень податкового кредиту, значна частина з якого підтверджена контролюючими органами за результатами документальних перевірок.
  
 З урахуванням цього, в якості посилення контролю у сфері адміністрування ПДВ пропонуються наступні заходи:
   1. Запровадити систему кодування вітчизняних товарів, робіт та послуг до 4 знаків (можливо, для окремих найбільш ризикових груп товарів та послуг).
   2. Поступово знизити податкові зобов'язання у податкових накладних, що підлягають обов'язковій реєстрації, до 2 000 грн. 
   3. Впровадити обов'язкову реєстрацію податкових накладних у разі продажу товарів/робіт/послуг неплатникам ПДВ. 
   4. Зобов’язати всіх платників ПДВ подавати податкову звітність з ПДВ до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису уповноважених осіб у порядку, визначеному законодавством.
   5. Доопрацювати «електронний кабінет» платника податків таким чином, щоб він забезпечував не лише функції подання податкової звітності, але також і податкових накладних, а крім того – забезпечував платникам повний доступ до інформації про нарахування й розрахунки в картках особових рахунків, дозволяв в електронному вигляді не лише подавати звітність, але й відразу робити розрахунки. Надати можливість платникам податків отримувати в режимі он-лайн інформацію про розбіжності по ПДВ та потрапляння платника або його контрагента до переліку «ям», «транзитерів» тощо».
   6. Створити відкритий реєстр платників податків, які шляхом відбору та відпрацювання в результаті процедури узгодження потрапили до списків «податкових ям», «транзитерів» тощо.
   7. Встановити кримінальну відповідальність за шахрайство з ПДВ.
   8. Встановити персональну фінансову та кримінальну відповідальність начальників та профільних заступників податкових органів, в юрисдикції яких підтверджено функціонування «податкових ям», а також ввести механізм негайного відсторонення таких працівників від виконання обов’язків при внесенні відомостей про такі злочини стосовно них до ЄДРДР.
   
   Враховуючи вищевикладене, члени Комітету вважають неприйнятною та руйнівною для економіки держави систему електронного адміністрування ПДВ в її нинішньому варіанті та прийняли рішення про необхідність скасування норм Закону України від 31.07.2014 р. № 1621-VII та Закону України від 07.10.2014 р. № 1690-VII в частині, що стосуються системи електронного адміністрування ПДВ.
   На виконання рішення Комітету з питань податкової політики члени Комітету звертаються до Вас, шановний Олександре Віталійовичу, з рекомендацією:
   1. Підготувати проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України», яким до 1 січня 2015 року будуть скасовані.
   2. Винести проект Закону України щодо скасування норм, що стосуються системи електронного адміністрування ПДВ, на розгляд Кабінету Міністрів України.
   3. Підготувати альтернативний законопроект щодо удосконалення адміністрування ПДВ з широким його обговоренням з бізнесом та громадськістю.
   
   Додаток: 
   1. Детальне обґрунтування недосконалості системи електронного адміністрування, що передбачена нормами чинного законодавства – на 4 арк.
   
   
   З повагою, 
   Голова Громадської ради при ДФС України                                                Д.В.Олексієнко 


   Голова Комітету                                                                                               Т.С.Шевцова
   

   
   1запроваджена нормами Закону України від 31.07.2014 р. № 1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» (далі – Закон № 1621) з урахуванням змін, внесених Законом України від 07.10.2014 р. № 1690-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності» (далі – Закон № 1690).
   

 

Додаток до Листа Комітету з питань податкової політики від 20.11.2014 р. № 20/11-1

 

Детальне обґрунтування недосконалості системи електронного адміністрування, що передбачена нормами чинного законодавства

 Закони України № 1621 та № 1690 приймались без оцінки впливу на економіку та без обговорення з представниками бізнесу та громадськості, що обумовило цілу низку суттєвих недоліків в системі електронного адміністрування та грошового забезпечення ПДВ, які полягають в наступному:
   
   1. Відсутність перехідного періоду обумовлює в першому місяці запровадження системи електронного адміністрування (в січні 2015 року) суттєве (від 8 до 15 % від обороту) відволікання оборотних коштів платників податків. Система електронного адміністрування запроваджує механізм постійного кредитування платниками податків бюджету шляхом перерахування коштів на спец рахунки з ПДВ, які умовно зараховуватимуться в рахунок майбутніх платежів.
   2. Система запроваджує механізм солідарної відповідальності платників податків. Такий механізм встановлений через відсутність додатка 8, який на сьогодні дає право включати в податковий кредит податок за податковими накладними, складеними з порушенням вимог Податкового кодексу України, або незареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, або не наданими покупцю. Внаслідок цього платник податку – покупець буде втрачати право на податковий кредит у разі помилок в податкових накладних, допущених продавцем, або відсутності їх належної реєстрації. Крім цього, на покупця товарів/послуг покладається обов’язок реєстрації розрахунків-коригувань до податкових накладних, які передбачають зменшення податкових зобов’язань продавця. Внаслідок цього, можливість зменшення податкових зобов’язань продавцем товарів/послуг буде залежати від дій або бездіяльності покупця таких товарів/послуг, а право на податковий кредит у покупця буде залежати від певних дій або бездіяльності продавця.
   3. Система не містить механізм повернення коштів з ПДВ-рахунків на поточні рахунки платників податків.
   4. До сьогоднішнього дня відсутній Порядок обліку від’ємного значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 Податкового кодексу України та залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані до 1 січня 2015 року, який був передбачений перехідними положеннями Закону № 1621. Це означає відсутність перехідних положень для врахування сум від’ємного значення податку та сум бюджетного відшкодування, відповідно, сформованих або заявлених станом на 1 січня 2015 року. Відсутність на сьогоднішній день механізму, який дозволив би зарахувати суми податкового кредиту, що виникли до 1 січня 2015 року, у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ за звітні податкові періоди, починаючи з січня 2015 року, призведе до грубого порушення прав платників податків та до втрати бізнесом десятків мільярдів гривень (за даними ДФС України на сьогоднішній день сума від’ємного значення становить 30,0 млрд. грн., сума бюджетного відшкодування, заявлена в рахунок майбутніх платежів, що обліковується на особових рахунках платників податків, - 13,8 млрд. грн.). Це катастрофічні втрати для бізнесу, що призведуть до вкрай негативних наслідків в економіці України та повної зневіри підприємців щодо ставлення держави до бізнесу. 
   5. Скасування пункту 200.6 статті 200 Податкового кодексу України позбавляє платників податків права на зміну напрямку відшкодування сум податку, заявленого станом на 01.01.2015 року в рахунок майбутніх платежів. Відсутність чіткого та зрозумілого механізму, а також відсутність самого права на врахування від’ємного значення податку та сум бюджетного відшкодування, заявленого в рахунок майбутніх платежів станом на 01.01.2015 року, нівелює право платників податків на самостійно виправлення помилок, яке передбачене статтею 50 Податкового кодексу України. 
   6. Система передбачає 100-відсоткову реєстрацію всіх податкових накладних, не залежно від суми та статусу покупця, що в рази ускладнює адміністрування ПДВ. При цьому слід враховувати, що на сьогодні Державна фіскальна служба не в змозі запропонувати платникам податків безкоштовний сервіс щодо реєстрації податкових накладних та контролю єдиного реєстру, адже навіть «Електронний кабінет платника» не забезпечує цих функцій. Функції реєстрації податкових накладних на сьогодні забезпечує лише програмне забезпечення «Me.Doc» і «Арт-Звіт» (розробником останнього є сумнозвісне ТОВ «Арт-Мастер»). Функцій повноцінного контролю єдиного реєстру податкових накладних не пропонує взагалі жодне програмне забезпечення.
   При цьому існує істотний ризик підвищення витрат платників податків на адміністрування ПДВ у зв’язку з монополізацію ринку бібліотек криптографічного захисту, які використовуються у програмному забезпеченні з електронного цифрового підпису.
   Так, єдиний на сьогодні розробник бібліотек криптографічного запису – ПАТ «Інстут інформаційних технологій» (м.Харків) надіслало операторам електронного документообігу та звітності лист від 01.07.2014, в якому вимагає переходу з 2015 р. до транзакційної моделі використання програмного забезпечення (тобто, з оплатою кожного окремого документа, створеного за допомогою програмного забезпечення).
   За відсутності безкоштовного програмного забезпечення для подання податкової звітності, яке б було запропоновано Державною фіскальною службою, вказані обставини створюють істотне фінансове навантаження на платників, що будуть здійснювати подання електронної звітності та повну реєстрацію податкових накладних в єдиному реєстрі.
   7. Відсутній порядок віднесення до податкового кредиту у січні 2015 року суми ПДВ, нарахованої з операцій імпорту послуг та відображеної у складі податкових зобов’язань за грудень 2014 р. 
   8. Одним із обов'язкових критеріїв, якому повинні відповідати платники для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування є наявність необоротних активів, залишкова вартість яких в 3 рази перевищує суму заявлену до відшкодування, тобто ціла група експортерів-трейдерів, у яких немає необоротних активів не може отримати відшкодування ПДВ в автоматичному режимі. 
   9. Система не дає права на податковий кредит платникам ПДВ – покупцям за незареєстрованими продавцями податковими накладними, чим порушуються права таких платників податку. Ця норма також суперечить Директиві Ради 2006/112/ЕС «Про спільну систему податку на додану вартість» від 28 листопада 2006.
   10. Залишаються невизначеними процедурні питання виписки та реєстрації «електронних» податкових накладних, порядок їх надіслання контрагентам, порядок ведення податкового обліку з ПДВ. 
   11. До цього часу відсутні затверджені підзаконні акти щодо функціонування системи електронного адміністрування, а саме:
   - Порядок обліку від’ємного значення податку, задекларований до 1 січня 2015 року;
   - Наказ про затвердження нової форми податкової декларації з ПДВ та Порядку її заповнення;
   - Зміни до Порядку заповнення податкової накладної та Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних;
   На сьогоднішній день на офіційному сайті ДФС України не оприлюднене алгоритм обрахунку показників формули та джерела їх формування, а також відсутній чіткий порядок обміну інформації між ДФС України та Казначейством (до цього часу не укладена угода про періодичність, структуру та формат обміну інформацією та реєстрами платників податків, необхідними для функціонування системи електронного адміністрування податку). 
   Крім цього, відсутній перехідний період для технічного запуску системи електронного адміністрування. На сьогоднішній день платники ПДВ позбавлені можливості налаштувати своє програмне забезпечення під нові вимоги законодавства у сфері адміністрування ПДВ: до цього часу невідомий механізм отримання податкових накладних в електронній формі від контрагентів, а також механізм отримання інформації з ДФС України про зареєстровані контрагентами платників ПДВ податкові накладні, які дають право таким платникам на податковий кредит та видачу своїх податкових накладних. 
   Технічна апробація системи електронного адміністрування після 1 січня 2015 року без будь-якого перехідного періоду та можливості завчасного технічного прилаштування до роботи нової системи, із залишенням повної відповідальності платників ПДВ за технічні збої цієї системи призведе до значних фінансових втрат бізнесу та постійних конфліктів останніх з контролюючими органами. Відсутність на сьогоднішній день можливості апробувати роботу системи електронного адміністрування засвідчує про її неготовність до запуску, та неспроможність до регламентної роботи з 1 січня 2015 року. 
   Невизначеними є питання імпорту в систему інформації про суми податку, сплачені митним органам та на «спец рахунки». 
   Більше того, схема заповнення вантажної митної декларації в ряді випадків виключає можливість однозначно ідентифікувати імпортера, оскільки на відміну від полів податкової накладної, які мають чітко визначене значення, поля ВМД «Одержувач», «Особа, відповідальна за фінансове врегулювання», «Декларант/Представник» можуть містити відомості про інших осіб, ніж імпортер. В такому випадку відомості про імпортера вказуються на зворотньому боці ВМД та зберігаються в базах данних Державної фіскальної служби у вигляді текстових полів.
   

Відсутність можливості своєчасного отримання цих даних та ризики їх некоректного формування не дозволять платникам реалізувати своє право на виписку та реєстрацію податкових накладних.
   Відсутність необхідних підзаконних актів, а також необхідної для платників ПДВ повної інформації про функціонування системи електронного адміністрування ПДВ, створює для них істотну правову невизначеність, у зв'язку з чим вони, фактично, будуть позбавлені м’якого перехідного періоду, що обернеться на практиці втратою права на передбачене законом зменшення податкових зобов'язань з ПДВ. Внаслідок цього платники ПДВ будуть змушені платити в бюджет зайві кошти, які вони не платили б у разі затвердження зазначених підзаконних актів. При певних обставинах така бездіяльність органів державної влади України може бути розцінена як порушення ст. 1 «Захист власності» Протоколу до Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод («Конвенція»). З цього приводу Європейський суд з прав людини відзначав, зокрема, що:
   • право на передбачене законом зменшення податкових зобов'язань є власністю, яка підлягає захисту відповідно до положень Конвенції (п. 53 Рішення у справі «Булвес А. Д. проти Болгарії»);
   • відсутність ясного й точного акта законодавства створює умови для протиправного втручання в право власності, підлягає захисту відповідно до положень Конвенції (п.п. 50 і 56 Рішення у справі «Щокін проти України»).

Категория: Новости законодательства | Просмотров: 1534 | Добавил: Pantevg | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:


Сайт для бухгалтеров и начинающих предпринимателей © 2021
Яндекс.Метрика