Бухгалтер24
Информационный бухгалтерский портал

Меню
Реклама
Счетчик
Главная » 2014 » Май » 26 » ВІДМІННОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ, ФОП ТА ПП. ЯК ОБРАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВУ ФОРМУ ПІДПРИЄМСТВА?
14:35
ВІДМІННОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ, ФОП ТА ПП. ЯК ОБРАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВУ ФОРМУ ПІДПРИЄМСТВА?

Сьогодні ми поговоримо про відмінності між такими організаційно-правовими формами підприємництва як товариство з обмеженою відповідальністю, фізична особа-підприємець та приватне підприємство. Доволі часто, підприємці початківці, до нас звертаються з запитанням яку ж саме форму обрати для початку своєї підприємницької діяльності, що краще підійде саме для їхнього виду діяльності. Дана стаття написана для того, щоб спростити цей вибір шляхом порівняння основних факторів (переваг) тієї чи іншої форми господарюючого суб’єкта. Отже не будемо довго зупинятися на вступі і перейдемо одразу до суті порушеного питання.

ПРАВОВИЙ СТАТУС

Реєстрація ТОВ – має правовий статус господарського товариства (абз.1 ст.50 Закону України «Про господарські товариства») та є підприємницьким товариством (п.1 ст. 84 ЦК України). Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації (п.1 ст.6 Закон України «Про господарські товариства»). Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації (ч. 4 ст. 87 ЦК України). До того ж ТОВ є юридичною особою приватного права (абз.2 ч.2 ст.81 ЦК України).

Реєстрація ПП – має доволі суперечливий правовий статус, але не будемо вдаватися в подробиці цього питання, адже, як зазначалося вище, дана стаття покликана допомогти, а не остаточно заплутати починаючих підприємців. Отже, ПП є організаційною формою підприємства (ст. 63, ст.113 ГК України). Відповідно до ст.83 ЦК України приватне підприємство не виділяється як юридична особа. Натомість, найголовнішим положенням, яким ми будемо керуватися є ч.3 ст.81 ЦК де вказано, що для визначення правового статусу ПП необхідно застосовувати положення щодо юридичних осіб.

Реєстрація ФОП – громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи (ст.128, ст.58 ГК). Фізична особа має право займатися підприємницькою діяльністю після державної реєстрації (п.1 ст.50 ЦКУ). До діяльності ФОП як підприємця застосовують норми права, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, за умови якщо інше не випливає із суті відносин або не встановлено законом.

КІЛЬКІСТЬ ЗАСНОВНИКІВ

Реєстрація ТОВ – кількість учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) може бути від 1 до 100 осіб, серед яких можуть бути як фізичні особи так і господарські товариства, підприємства, установи, організації (ст.3, ст.50 ЗУ «Про господарські товариства», п.1 ст. 140, ч.2 ст. 141 ЦК України).

Реєстрація ПП – може мати скільки завгодно засновників - фізичних осіб (громадян, іноземців, осіб без громадянства) або одну юридичну особу. (п.1 ст.113 ГКУ).

Реєстрація ФОП – такого поняття як засновник (учасник) стосовно фізичної особи-підприємця не існує, але якщо можна було б перенести це поняття стосовно ФОП, то це був би один засновник і тільки фізична особа з повною цивільною дієздатністю (п.1 ст.128 ГКУ).

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Реєстрація ТОВ – може здійснювати всі види підприємницької діяльності, крім обмежень, які стосуються загальних обмежень здійснення підприємницької діяльності, визначеними ст.4 ЗУ «Про підприємництво», а це діяльність, пов'язана: з обігом психотропних речовин, наркотичних засобів, їх аналогів і прекурсорів; з охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності; з виробництвом бензинів моторних сумішевих або з додаванням біоетанолу; з виробництвом біоетанолу.

Реєстрація ПП – ті ж самі обмеження що й для ТОВ.

Реєстрація ФОП – відповідно до ч.5 ст.128 ГКУ громадянин-підприємець має право здійснювати діяльність згідно принципів свободи та відповідно до принципів, окреслених у ст.44 ГКУ, ФОП може самостійно здійснювати будь-яку, на власний розсуд приймаючи відповідні рішення, діяльність задля задоволення потреб ринку, що не суперечать чинному законодавству. Згідно з ст.3 ГК України, у широкому значенні господарська діяльність визначається що суб’єкти можуть виготовляти та реалізовувати продукцію, надавати послуги чи виконувати роботи вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Тобто ФОП можуть виконувати практично всі види діяльності, але, як завжди, є певні обмеження: по-перше – це обмеження, що й для ТОВ та ПП, а по-друге фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, зокрема, не можуть:

 • Відповідно до ЗУ «Про телебачення і радіомовлення» займатися діяльністю у сфері організації телебачення і радіомовлення;
 • Згідно з ст.4 ЗУ «Про металобрухт» займатися діяльністю у сфері здійснення операцій з металобрухтом;
 • Займатися космічною діяльністю відповідно до ЗУ «Про космічну діяльність»;
 • Згідно з ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» надавати фінансові послуги, якщо інше прямо не передбачене законом;
 • Відповідно до ст.1 ЗУ «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» займатися концесійною діяльністю щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг;
 • У відповідності з ЗУ «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту» займатися діяльністю у сфері загальної середньої та вищої освіти.

НАЙМЕНУВАННЯ

Реєстрація ТОВ – згідно із ст.90 ЦКУ юридична особа має своє найменування, що містить інформацію про її організаційно-правову форму. Назва разом з організаційно правовою формою юридичної особи вказується в її статутних документах, що і є разом найменуванням, вноситься до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. В найменуванні забороняється використовувати повні або скорочені найменування органів державної влади (п.1.7 наказу Мінюсту №368/5 від 05.03.2012 року).

Реєстрація ПП – аналогічно до ТОВ.

Реєстрація ФОП – найменуванням ФОП є тільки один варіант – це прізвище, ім’я та по-батькові підприємця, і виглядає найменування так: «Фізична особа-підприємець Петров Петро Петрович» (ми вирішили дати трохи відпочити Іванову Івану Івановичу).

МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ

Реєстрація ТОВ – місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю - адреса органу або особи, які згідно зі статутними документами чи закону представляють її (абз.6 п.1 ст.1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»). В народі місцезнаходження має назву юридичної адреси, і ця юридична адреса може бути офісним нежитловим приміщенням, або ж місце реєстрації одного з засновників.

Реєстрація ПП – аналогічно до ТОВ.

Реєстрація ФОП – місцезнаходженням може бути тільки адресою прописки підприємця.

ЗВІТНІСТЬ

Не будемо докладно зупинятися на цьому пункті, єдине що зазначимо, це те, що у ФОП більш спрощена система податкової та бухгалтерської звітності в порівнянні з ТОВ та ПП.

Вийшла досить об’ємна розповідь, і ми вирішили розділити її на дві частини, тож прочитайте також другу частину, там багато корисної інформації, зокрема, про відповідальність за зобов’язаннями, можливості продажу корпоративних прав, розмірів статутних капіталів, та систем оподаткування.

ПРОДАЖ

Реєстрація ТОВ – в ст.116, ст.147 ЦКУ визначаються поняття відчуження та відступлення частки у статутному капіталі. В п.1 ст.147 ЦКУ вказується, що частка у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю може відчужуватись на підставі договорів купівлі-продажу, дарування, міни та інших правочинів, наслідком яких є перехід права на відчужувану частку (її частину) від однієї особи до іншої (інших).

Реєстрація ПП – до кінця, на законодавчому рівні, не врегульовано порядок входу та виходу учасників (засновників) приватного підприємства. Якщо засновник хоче залучити партнерів до свого приватного підприємства, реалізація цього бажання може стикнутися з певними проблемами. На практиці, насправді, процедура досить схожа з ТОВ, але з урахуванням обмежень, які стосуються кількості засновників.

Реєстрація ФОП – не може здійснити продаж, а це в свою чергу досить негативний фактор підприємницької діяльності, адже при прийнятті рішення ФОПом не здійснювати в подальшому діяльність, і цей ФОП отримав ліцензію або дозвіл просто втратить її і втратить кошти, які він вклав для їх отримання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Реєстрація ТОВ – учасники (засновники) товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів (абз.3 ст.50 ЗУ «Про господарські товариства»). Крім того, навіть якщо є учасники, які не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. У відповідності зі ст. 96 ЦК України товариство відповідає за своїми зобов’язаннями майном, що належить їй на праві власності. Засновники (учасники) товариства не відповідають за зобов’язаннями товариства, а товариство не відповідає за зобов’язаннями власника або засновника окрім випадків, передбачених статутними документами товариства або законодавством. Зокрема п.2 ст.219 ГК України передбачає, що учасники господарюючого суб’єкта не відповідають за зобов’язаннями цього суб’єкта, окрім випадків передбачених статутними документами або законом.

Реєстрація ПП – приватне підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном, на яке згідно з законом може бути накладено стягнення. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями власника, а власник не відповідає своїм майном за зобов’язаннями заснованого ним приватного підприємства (Лист Держкомпідприємництва №2571 від 13.03.2011 року).

Реєстрація ФОП – громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення (п.1 ст.52, п.2 ст.128 гл.13 ГК України). Крім того, необхідно зазначити, що навіть якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є підприємцем (п.3 ст. 50 ЦКУ).

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ

Реєстрація ТОВ + ПП – 364 935 зареєстрованих підприємств.

Реєстрація ФОП – 1 235 192 зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, хоча, що правда обсяг реалізованої продукції всіма підприємствами перевищує більше ніж в 16 разів обсяг реалізованої продукції всіма ФОПами (станом на кінець 2012 року, Державна служба статистики України «Основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання»).

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

Реєстрація ТОВ – вимоги до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальність передбачено в ст.50 ЗУ «Про господарські товариства». Там не міститься норм саме щодо розміру статутного капіталу, а отже, можемо зробити висновок, що розміри статутних капіталів ТОВ не обмежуються. Учасники ТОВ самі визначають, який саме розмір статутного капіталу хочуть сформувати для свого товариства.

Реєстрація ПП – для ПП розмір статутного капіталу (фонду) не встановлений (лист Держкомпідприємництва №1858 від 26.03.2004 року). Він, як і для ТОВ, може бути будь-який.

Реєстрація ФОП – для підприємця не передбачено формування статутного капіталу, адже він і так несе відповідальність всім своїм майном.

ОПОДАТКУВАННЯ

Один з найсуттєвіших аспектів, який можна поставити на перше місце по зацікавленості підприємців. Ця тема досить широка, її вистачить на не одну окрему статтю, і в рамках цієї статі ми розглянемо лише найважливіші аспекти.

Реєстрація ТОВ + ПП – загальна система оподаткування - податок на прибуток по ставці 19% від різниці доходу та собівартості виконаних робіт (ст. 134 Податкового кодексу України), також можна отримати свідоцтво ПДВ (ст. 200 Податкового кодексу України).

На єдиному податку:

 • Четверта група - 3% від доходу у разі сплати ПДВ або 5% від доходу у разі включення ПДВ до складу єдиного податку, при дотриманні наступних умов: всі види діяльності з урахуванням обмежень (п.291.5); доход за календарний рік не перевищує 5 000 000 грн.; середньооблiкова кількість працівників не перевищує 50 осіб.
 • Шоста група - 5% від доходу у разі сплати ПДВ або 7% від доходу у разі включення ПДВ до складу єдиного податку, при дотриманні наступних умов: доход за календарний рік не перевищує 20 000 000 грн.; всі види діяльності з урахуванням обмежень (п.291.5).

До Пенсійного фонду потрібно сплачувати єдиний соцвнесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих працівників. Сума єдиного соціального внеску становить приблизно до 38% від заробітної плати.

Реєстрація ФОП – загальна ситсема - податок становить 15% від бази оподаткування (ст. 167.1 податкового кодексу України). Згідно з п.177.2 ст.177 ПКУ об’єктом (базою) оподаткування є чистий дохід, це різниця між виручкою у грошовій та негрошовій формі і витратами, що пов’язані з господарською діяльністю ФОП.

 • Перша група - 1% — 10% від мінімальної зарплати, при дотриманні наступних умов: доход за календарний рік не перевищує 150 000 грн.; без найманих працівників; роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках, надання побутових послуг населенню.
 • Друга група 2% — 20% від мінімальної зарплати, при дотриманні наступних умов: доход за календарний рік не перевищує 1 млн. грн.; надання послуг, в т.ч. побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, ресторанне господарство; середньооблiкова кількість працівників одночасно не перевищує 10 осіб.
 • Третьої групи - 3% від доходу у разі сплати ПДВ або 5% від доходу у разі включення ПДВ до складу єдиного податку, при дотриманні наступних умов: доход за календарний рік не перевищує 3 млн. грн.; середньооблiкова кількість працівників одночасно не перевищує 20 осіб; всі види діяльності з урахуванням обмежень (п.291.5).
 • П’ята група - 5% від доходу у разі сплати ПДВ або 7% від доходу у разі включення ПДВ до складу єдиного податку, при дотриманні наступних умов: доход за календарний рік не перевищує 20 млн. грн.; всі види діяльності з урахуванням обмежень (п.291.5).
Категория: Консультации | Просмотров: 8786 | Добавил: Pantevg | Рейтинг: 3.5/2
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:


Сайт для бухгалтеров и начинающих предпринимателей © 2021
Яндекс.Метрика