Бухгалтер24
Информационный бухгалтерский портал

Меню
Реклама
Счетчик
Главная » 2013 » Ноябрь » 10 » Податок на доходи фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності» – відповіді на питання під час «гарячої лінії» Міндоходів
22:52
Податок на доходи фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності» – відповіді на питання під час «гарячої лінії» Міндоходів

Днями відбувся сеанс телефонного зв’язку  «гаряча лінія» за участі начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у Шевченківському районі  ГУ Міндоходів у м. Києві Владислава Олексійовича Лисенка на тему: «Податок на доходи фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності».

Жодне питання, озвучене під час сеансу, не залишилося поза увагою. Наводимо відповіді на окремі питання платників.

Скажіть, будь-ласка, чи потрібно  фізичній особі – підприємцю на загальній системі оподаткування подавати річну податкову декларацію про доходи, якщо протягом звітного року діяльність не проводилась?

Відповідно до положень статті 177 Податкового кодексу України фізичні особи – підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені Податковим кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Таким чином, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування повинна надавати за результатами календарного року податкову декларацію про доходи, незалежно від того чи проводилась протягом звітного року підприємницька діяльність чи ні.

Який порядок нарахування авансових платежів для фізичної особи - підприємця, яка протягом поточного року перейшла зі спрощеної системи оподаткування на загальну?

Положеннями Податкового кодексу України передбачено, що авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менше як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік, та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

Фізичні особи – підприємці, які перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені підпунктом  177.5.1 пункту  177.5 статті 177 Податкового кодексу, що настануть у звітному податковому році, тобто до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада

Враховуючи вищевикладене, фізичні особи – підприємці, які перейшли протягом поточного звітного року зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування нараховують та сплачують авансові платежі на підставі квартальної декларації, яка подається ними після закінчення кварталу, в якому відбувся перехід.

Наприклад, платник податків перейшов на загальну систему оподаткування з ІІ кварталу, то декларація подається після закінчення цього кварталу і авансові платежі нараховуються платником самостійно з урахуванням суми податку, що нараховується на доходи, вказані в декларації.

 

Чи має право фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування включити до витрат витрати на паливно-мастильні матеріали, тобто на бензин?

Відповідно до норм Податкового кодексу України об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Згідно із пунктом 177.4 статті 177 Податкового кодексу України до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до операційної діяльності згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу України.

Згідно з положеннями статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України до складу валових витрат включаються адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, до яких відносяться і витрати на придбання пально-мастильних матеріалів.     

Слід зауважити, що витрачені ПММ списуються у розмірі їх фактичної вартості з урахуванням норм витрат ПММ на підставі подорожніх листів.

Списання ПММ здійснюється згідно з фактичною вартістю витрачених ПММ з урахуванням норм витрат.

Враховуючи вищевикладене, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування має право включити до складу валових витрат вартість пально-мастильних матеріалів, використаних на перевезення в межах підприємницької діяльності по шляхових листах та оплачених послуг за умови документального підтвердження, що дані витрати пов’язані з підприємницькою діяльністю.

Чи можна включити до витрат фізичної особи - підприємця на загальній системі оподаткування витрати, які пов’язані з придбанням спеціалізованої літератури або передплатою спеціалізованих періодичних видань?

Відповідно до пункту 177.4 статті 177 Податкового кодексу України до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом III Податкового кодексу України.

Згідно з положеннями розділу ІІІ Податкового кодексу до складу інших витрат операційної діяльності включаються витрати, пов’язані з господарською діяльністю, у тому числі витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет - послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань.

Отже, з урахуванням викладеного, витрати, пов’язані з придбанням літератури, передплатою спеціалізованих періодичних видань, а також оплатою Інтернет -послуг включаються до витрат фізичної особи - підприємця на загальній системі оподаткування у разі якщо такі витрати є необхідними для інформаційного забезпечення господарської діяльності фізичної особи – підприємця та за умови їх документального підтвердження.

Чи має право фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування включити до складу витрат витрати на охорону приміщення, яке вона здає в оренду?

Відповідно до норм  статті 177 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу.

Витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку цих витрат.

Таким чином, витрати на охорону основного засобу, що здається в оренду, фізичною особою – підприємцем можуть бути включені до складу витрат у разі їх документального підтвердження та за умови, що договори про надання послуг з охорони такого основного засобу укладені саме з фізичною особою – підприємцем, орендодавцем приміщення.

Чи може фізична особа - підприємець використовувати кошти з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, для власних потреб?

Відповідно до статті 44 Господарського кодексу України підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Враховуючи вищевикладене, фізична особа – підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.

Чи враховується у кількості календарних місяців, при розрахунку розміру середньомісячного річного оподатковуваного доходу, кількість місяців протягом яких фізична особа - підприємець тимчасово призупиняє свою господарську діяльність, тобто не отримує доходу та не несе витрати у такі періоди?

Відповідно до чинних положень Податкового кодексу України об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Пунктом 177.5 статті 177 Податкового кодексу України зазначено, що фізичні особи - підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені Податковим кодексом України для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації.

Фізична особа – підприємець разом з податковою декларацією подає додаток 5 до розділу  ІІІ декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності», де підприємець самостійно здійснює розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік.

З урахуванням викладеного, фізична особа підприємець на підставі даних, зазначених в податковій декларації про майновий стан і доходи, здійснюють остаточний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як отриманий загальний річний оподатковуваний дохід, зменшений на суму документально підтверджених річних витрат, поділений на кількість календарних місяців, протягом яких здійснювалась діяльність.

У разі коли фізична особа – підприємець має намір припинити свою підприємницьку діяльність вона відповідно до Закону України від 15 травня 2003 року №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців» розпочинає процедуру припинення підприємницької діяльності.

Скажіть будь-ласка, які дії потрібно вчинити у разі втрати документів, що підтверджують доходи або витрати?

Згідно з пунктом 177.4 статті 177 Податкового кодексу України, до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом III Податкового кодексу України.

Згідно з положеннями Податкового кодексу України витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів.

Відповідно до норм статті 139 Податкового кодексу України витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку, не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.

У разі втрати, знищення або зіпсуття зазначених документів платник податку має право письмово заявити про це органу державної податкової служби та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів. Письмова заява має бути надіслана до/або разом із поданням розрахунку податкових зобов’язань за звітний податковий період. Якщо платник податку не подасть у такий строк письмову заяву та не поновить зазначених документів до закінчення податкового періоду, що настає за звітним, не підтверджені відповідними документами витрати не включаються до витрат за податковий звітний період та розрахунку об’єкта оподаткування, і на суму недосплаченого податку нараховується пеня в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України.

Отже, у разі втрати, документів платник податку має право письмово заявити про це податковому органу та здійснити заходи для поновлення таких документів.


Категория: Консультации | Просмотров: 867 | Добавил: Pantevg | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:


Сайт для бухгалтеров и начинающих предпринимателей © 2021
Яндекс.Метрика