Бухгалтер24
Информационный бухгалтерский портал

Меню
Реклама
Счетчик
Главная » 2014 » Май » 22 » Деякі нюанси реєстрації трудового договору працівника з ФОП
09:10
Деякі нюанси реєстрації трудового договору працівника з ФОП

Обязательно ли личное присутствие работника в центре занятости при регистрации трудового договора с ФЛП? Или можно нотариально удостоверить подпись работника?
   
   Оформлення трудових відносин, які виникають між фізичною особою - роботодавцем та найманим працівником проводиться відповідно до Кодексу законів про працю України, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 р. N 260 "Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою" (далі - Порядок №260), 
   
   Випадки відсутності працівника при проведені державної реєстрації трудового договору передбачені у пунктах 4, 5, 7 Порядку №260. А саме:
   
   - у випадку відсутності працівника при проведенні державної реєстрації трудового договору фізична особа (або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа) повинна пред'явити паспорт та подати такі документи:
   
   - фізична особа-підприємець: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально посвідченим підписом працівника, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), копію такої довідки, виданої працівникові, його трудову книжку (за наявності);
   
   - фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально засвідченим підписом працівника, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), копію такої довідки, виданої працівникові (за наявності), його трудову книжку (за наявності);
   
   - відповідальна особа центру зайнятості, у разі відсутності працівника при проведенні реєстрації трудового договору - в день подання фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, реєструє його у книзі реєстрації трудових договорів за формою, згідно з додатком. Трудовому договору присвоюється номер, за яким він зареєстрований у книзі, і ставиться дата його реєстрації;
   
   - якщо працівник був відсутнім при проведенні державної реєстрації трудового договору, відповідальна особа центру зайнятості повертає фізичній особі (або за нотаріальним дорученням уповноваженій нею особі) два примірники такого договору з відміткою про реєстрацію. Фізична особа зобов'язана вручити під розписку працівникові один примірник зареєстрованого трудового договору протягом трьох робочих днів з дня його надходження, про що робиться відповідний запис у книзі реєстрації, а також повернути йому трудову книжку із записом про прийняття на роботу.
   
   

Заступник начальника юридичного відділу Чембулат Л.М.
   Донецький регіональний центр зайнятості


   
   
   
   Працівниця оформлена у підприємця по трудовому договору (через біржу) на дівоче прізвище. З 16.09.2013р. пішла у відпустку у звязку з вагітністю та пологами до 19.01.2014р.(прізвище дівоче). Ужовтні 2013року поміняла паспорт на прізвище чоловіка,а 26.01.2014р. принесла ще один лікарняний (бо були ускладнені пологи) з 20.01. по 02.02.2014року,але вже на прізвище чоловіка (як у паспорті). Надалі має йти у відпустку по догляду за дитиною до трьох рокув. Питання: як дальше оформляти документи на біржі, на яке прізвище, І чи обовязково розривати трудовий договір і переоформляти на інше прізвище, І коли це все робити ,в які терміни.
   
   Виходячи з основних положень трудового законодавства України в трудових правовідносинах задіяні дві сторони (роботодавець та працівник), які мають відповідні права та зобов'язання один по відношенню до іншого; цей перелік є вичерпний.
   
   Відповідно до чинного законодавства сторони трудових відносин мають право вносити зміни та доповнення до вже укладеного трудового договору, але за умови, що зміни та доповнення не погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством про працю, інакше, згідно до ст.9 КЗпП України, такі умови вважаються недійсними.
   
   Виходячи з положень статті 24 КЗпП України та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою проведення реєстрації змін та доповнень до вже зареєстрованого у встановленому порядку в державній службі зайнятості трудового договору чинним законодавством не передбачено, оскільки реєстраційний номер трудового договору, що укладений між фізичною особою-роботодавцем та найманим працівником, може бути лише один.
   
   Проте, сторони трудових відносин мають право на внесення узгоджених змін та доповнень до укладеного між ними трудового договору, а саме можуть бути оформлені у вигляді додатку до трудового договору у трьох автентичних примірниках - для фізичної особи-роботодавця, найманого працівника та центру зайнятості, відповідати положенням чинного законодавства, мати відповідні реквізити.
   
   Відповідальна особа центру зайнятості згідно вищевказаного Порядку робить відмітку у книзі реєстрації трудових договорів про внесення змін чи доповнень до вже укладеного трудового договору (без присвоєння реєстраційного номеру) та додає примірник змін чи доповнень до наявного в центрі зайнятості екземпляру трудового договору.
   
   В разі Вашого звільнення та згідно п.2.12 наказу Міністерства праці України № 58 від 29.07.1993р. "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників" зміна записів у трудових книжках про прізвище, ім'я, по батькові і дату народження виконується власником або уповноваженим ним органом за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну прізвища ім'я та по батькові тощо) і з посиланням на номер і дату цих документів.
   
   Зазначені зміни вносяться на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Однією рискою закреслюється, наприклад, колишнє прізвище або ім'я, по батькові, дата народження і записуються нові дані з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки і завіряються підписом керівника підприємства або печаткою відділу кадрів.
   
   Проте, зазначеним правом не наділені ні фізичні особи-роботодавці, ні посадові особи державної служби зайнятості (які здійснюють функції щодо ведення трудових книжок працівників у межах, визначених пунктом 2.20-1 вищевказаної інструкції, тобто тільки щодо завірення факту трудових відносин між працівником та фізичною особою-роботодавцем відповідно до зареєстрованого в службі зайнятості трудового договору).
   
   

Фущич Н.Е.
   Івано-Франківський регіональний центр зайнятості


   
   
   Работник оформлен по трудовому договору в котором указана заработная плата 1300грн. Какая процедура оформления при изменении заработной платы(повышение)? Перезаключение договора или какая-то иная? 
   
   Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичної особою, отже трудовий договір є основною, базовою формою виникнення трудових правовідносин. 
   
   Відповідно до листа Міністерства праці та соціальної політики від 23.10.2008 № 330/06/186-08, зміни та доповнення, що вносяться сторонами трудового договору - фізичною особою - роботодавцем та найманим працівником до зареєстрованого в центрі зайнятості трудового договору, повинні бути оформлені у вигляді додатку до трудового договору.
   
   Виходячи з положень статті 24-1 Кодексу законів про працю країни та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, затвердженого наказом Мінпраці від 08.06.2001 N 260 (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2010 № 320), проведення реєстрації змін та доповнень (додатків) до вже зареєстрованого в державній службі зайнятості трудового договору чинним законодавством не передбачено.
   
   У зазначеному випадку вважається за необхідне, щоб сторони письмово повідомляли центр зайнятості про прийняття змін та доповнень і надавали підписані сторонами зміни у трьох автентичних примірниках - для фізичної особи - роботодавця, найманого працівника та центру зайнятості, які мають містити відповідні реквізити, оскільки є невід'ємною частиною зареєстрованого договору.
   
   Відповідальна особа центру зайнятості має зробити відмітку у книзі реєстрації трудових договорів про внесення змін чи доповнень до вже укладеного трудового договору.
   
   

А.І. Толстих
   Харківський регіональний центр зайнятості


   
   
   Обязательно ли нужно подавать в центр занятости предварительно заявку на вакансию для заключения трудового договора и может ли быть причиной отказа в оформлении трудового договора не подача заявки на вакансию?
   
   Вимоги до реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю визначені Порядком реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, який затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08 червня 2001 року № 260 (далі - Порядок).
   
   Відповідно до вимог Порядку працівник центру зайнятості реєструє вже укладений сторонами трудовий договір.
   
   При реєстрації трудового договору сторони повинні пред'явити паспорт та подати документи, передбачені п. 3 Порядку.
   
   Неподання роботодавцем інформації про попит на робочу силу (вакансії) не є підставою для відмови у реєстрації трудового договору.
   
   Разом з тим, згідно абз. 2 п. 4 част. 3 ст. 50 Закону України "Про зайнятість населення" роботодавці зобов'язані подавати до центру зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії) своєчасно та в повному обсязі.
   
   

Ю. Яковенко, головний спеціаліст нспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення
   Херсонського регіонального центру зайнятості


   
   
   
   1. Чи може "роботодавець" внутрішнім наказом перевести найманого працівника на 0,25 ставки (неповний робочий день) 
   
   2. Порядок реестрації договору із робітником у випадку прийняття на роботу по переводу із іншої організації.

   
   До питання першого.
   
   Відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. 
   
   Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку. 
   
   Разом з тим слід додати, що робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (стаття 56 КЗпП). 
   
   Відповідно до статті 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється законодавством. 
   
   Зокрема, для працівників віком від 16 до 18 років встановлено [скорочену тривалість робочого часу] 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень. Для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 годин на тиждень (стаття 51 КЗпП). 
   
   Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 N 163 затверджено Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. 
   
   Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших). 
   
   Відповідно до частини шостої статті 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день й інші пільги, а також має право заохочувати працівників інших підприємств, установ, організацій, які його обслуговують. 
   
   Для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, на підприємствах і в організаціях може встановлюватися скорочена тривалість робочого часу за рахунок власних коштів. 
   
   Відповідно до зазначеного неповний робочий час може бути встановлений будь-яким категоріям працівників за угодою між сторонами трудового договору, скорочений робочий час надається в обов'язковому порядку незалежно від волевиявлення роботодавця і працівника тим категоріям працівників, які визначені законодавством. Ступінь зменшення робочого часу при неповному робочому часі визначається сторонами трудового договору, тоді як при скороченій тривалості робочого часу - встановлений законодавством. Нарешті, оплата праці при скороченому робочому часі провадиться, на відміну від неповного робочого часу, в розмірі повного посадового окладу.
   
   Аналогічну точку зору висловило Міністерство праці та соціальної політики України у своєму листі від 22.03.2006 р. N 1993/0/14-06/13.
   
   До питання другого.
   
   Відповідно до статті 3 КЗпП, законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. 
   
   Статтею 24-1 КЗпП передбачено, що у разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення (наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року N 260 "Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою").
   
   

Василь Голінка, заступник начальника юридичного відділу 
   Закарпатського регіонального центру зайнятост
Категория: Консультации | Просмотров: 5566 | Добавил: Pantevg | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:


Сайт для бухгалтеров и начинающих предпринимателей © 2021
Яндекс.Метрика