Бухгалтер24
Информационный бухгалтерский портал

Меню
Реклама
Счетчик
>Главная » 2013 » Октябрь » 11

Налоговики в ЕБНЗ разъяснили процедуру применения штрафной санкции за несвоевременную уплату ЕСВ.


   Так, за неуплату (неперечисление) или несвоевременную уплату (несвоевременное перечисление) ЕСВ на плательщиков налагается штраф в размере 10% своевременно не уплаченных сумм. При этом решение о применении штрафных санкций и начислении пени составляется по форме согласно приложению 9 к Инструкции о порядке начисления и уплаты ЕСВ.
   
   Расчет этой финансовой санкции осуществляется на основании данных карточек лицевых счетов плательщиков. При применении указанного выше штрафа принимается одно решение после уплаты (погашения) в полном объеме недоимки отдельно за каждый период, за который уплачивается ЕСВ, независимо от количества случаев уплаты за указанный период.
   
   За неуплату, неполную уплату или несвоевременную уплату суммы ЕСВ одновременно с выдачей сумм выплат, на которые начисляется ЕСВ (авансовых платежей), налагается штраф в размере 10% неуплаченных или несвоевременно уплаченных сумм. В таком случае решение о применении штрафных санкций составляется по форме согласно приложению 12 к Инструкции. ... Читать дальше »

11.10.2013
  • 0
  • 864

Наказ Держстату від 20.09.2013 № 283. Перенесення строків подання деяких форм звітності


   Держстат вніс зміни до низки форм державних статистичних спостережень. А саме таких як:
   
   № 50-сг (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__ рік», № 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році», затверджених наказом Держстату від 14.06.2013 № 181;
   
   № 2-тп (мисливство) (річна) «Ведення мисливського господарства за 20__ рік», № 1-відходи (річна) «Поводження з відходами за 20__ рік», № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ рік», № 3-лг (річна) «Лісогосподарська діяльність за 20__ рік», затверджених наказом Держстату від 14.06.2013 № 182;
   
   № 1-житлофонд (річна) «Житловий фонд», затвердженої наказом Держстату від 02.08.2012 № 328;
   
   № 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції», затвердженої наказом Держстату від 07.08.2012 № 331;
    ... Читать дальше »

11.10.2013
  • 0
  • 1120

Трансфертне ціноутворення та "звичайна ціна" в неконтрольованих операціях

Ще з моменту першої згадки в Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР поняття «звичайна ціна» питання визначення ціни з метою правильності обчислення податків час від часу набувало популярності та жваво обговорювалось в засобах масової інформації.
   
   Однак апогею обговорення цієї теми досягло сьогодні, коли стаття 39 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі - Податковий кодекс) почала регулювати питання трансфертного ціноутворення.
   
   Водночас слід зазначити, що поняття «звичайна ціна» майже не зазнало змін. Звичайна ціна - це ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Податковим кодексом.
   
   Зверніть увагу: Податковим кодексом визначення звичайної ціни регулюється окремо для:
   
   - контрольованих операцій - особливості визначення ціни наведені в статті 39 Податкового кодексу;
   
   - товарів (робіт, послуг), ціна на які регулюється де ... Читать дальше »

11.10.2013
  • 0
  • 1274


Сайт для бухгалтеров и начинающих предпринимателей © 2021
Яндекс.Метрика